Ceník

Individuální hodiny v budově Mariánská 216/2 v 1. patře 

Na této adrese máme 2 místnosti:

  masérnu a zrcadlové studio

Skupinová cvičení v budově Mariánská 216/2, 1. patro 

Skupinové cvičení v nové  sportovní hale Česká Lípa 

Ve sportovní hale Sport Lípa cvičí velké skupiny pokročilých - viz harmonogram 

Skupinová cvičení v Novém Boru ZŠ nám. Míru

Od 14. 9. - středa - cvičíme v malé tělocvičně

 (vchod z boku budovy) 

V současné době cvičí 4 osoby, volná místa máme 5.